Tradiční šachový festival netradičně

Šestý ročník Global Chess Festivalu proběhl 10. 10. 2020 v Budapešti. Letos se uskutečnil on-line a organizátorem byla Judit Polgar Chess Foundation. Průběh shrnuje ve svém zajímavém článku Petr Doubek