Mládež

Jsme aktivní oddíl, který se věnuje mládeži. V organizaci tréninků a turnajů spolupracujeme s DDM Klíč v Jaroměři - Josefově. V sezóně 2022/2023 máme několik kroužků v Jaroměři a okolí a cca 50 žáků (z toho přes 20 registrovaných).
Všechny kroužky pod DDM Klíč a příslušné ZŠ jsou zapojeny do projektu Šachy do škol.
Přihlášky zde.
Trenéři: Mgr. Petr Staněk, Ing. Andrea Matoušová, Ing. Miroslav Halamka a nově IM Pavel Čech PhD..
Stále přijímáme nové zájemce o šachovou hru!

Sezóna 2023/2024

on-line kroužek čtvrtek 18:30 - 20:00 Mgr. Petr Staněk
klubovna Jaroměř začátečníci pondělí 14:30 - 15:30 Ing. Andrea Matoušová
klubovna Jaroměř mírně pokročilí pondělí 15:00 - 16:00 Ing. Andrea Matoušová
ZŠ Rychnovek úterý 15:00 - 16:00 Ing. Miroslav Halamka
knihovna Česká Skalice středa 15:00 - 16:00 Mgr. Petr Staněk
ZŠ Velichovky   středa 12:30 - 14:00 Ing. Andrea Matoušová
Gymnázium Jaroměř čtvrtek 15:30 - 16:30 Mgr. Petr Staněk
knihovna Nové Město n/M čtvrtek  16:00 - 17:30  IM Pavel Čech PhD.
 
Šachové kroužky začínají první týden v říjnu! Nábor žáků probíhá po celý rok. Žáci platí v říjnu kroužkovné 500 Kč na školní rok a v lednu oddílový příspěvek 400 Kč na kalendářní rok. V ceně mají registraci v ŠSČR, pravidelné tréninky, účast na turnajích mládeže a dospělých a proplacení startovného a dopravy na jednom turnaji jednotlivců měsíčně. Rádi uvítáme i zájemce z řad dospělých a rodičů. Dospělí platí v lednu 800 Kč na kalendářní rok. Pokud by měl žák zájem a ambice, může si s trenérem domluvit individuální trénink mimo kroužek.
Naši žáci se pravidelně účastní soutěží družstev a jednotlivců ve všech výkonnostních a věkových kategoriích. V krajské konkurenci se pravidelně umisťují na medailových příčkách.
Šachy zvyšují paměťové a matematické schopnosti, strategické myšlení a schopnost řešit problémy. Učí dělat přesná a rychlá rozhodnutí pod časovým tlakem. Posilují především schopnost koncentrace a plánování několika kroků dopředu. Děti se naučí nejprve myslet a až potom konat. Šachy jsou krásný sport na celý život. Můžete hrát už od školky až do vysokého věku.

Rádi uvítáme každého zájemce!