Žákovský turnaj v Novém Bydžově

I když šachové kroužky pod DDM Klíč pravidelně ukončují svou činnost první týden v červnu, některé z dětí jsou za šachovnicí stále aktivní také v průběhu června a o letních prázdninách. V sobotu 10. 6. se v DDM Nový Bydžov uskutečnil turnaj začátečníků. Hrálo se 5 kol tempem 2 x 15 minut na partii. Mezi 15 zúčastněnými jsme měli jednu zástupkyni. Na pěkné páté příčce s 3,5 body skončila nadějná šachistka Markéta Klecarová z kroužku v ZŠ Velichovky. Blahopřejeme!

Výsledky a foto

Petr Staněk