Schůze šachového oddílu

V pátek 12. 6. netradičně před závěrečným dvojkolem KP proběhla schůze členů šachového oddílu. Zúčastnilo se 22 hráčů vč. hosta IM Pavla Čecha, několik rodičů a mládežníků. Mezi příchozími jsme přivítali nové členy oddílu a nového trenéra mládeže. Po úvodním slově a zhodnocení úspěšné sezóny 2019/2020 od předsedy Milana Borůvky a naší finanční situace od pokladníka Standy Pultara proběhlo tradiční hlasování o nejlepšího hráče sezóny. Kopii Stanleyova poháru, který každoročně věnuje Mirek Martinovský, letos získala Radka Staňková.
Na oficiální část navázala volná diskuse mezi přítomnými. Domlouvali jsme mj. akce na léto, ať už turnaje v Jeseníku, Liberci, Pardubicích, Červeném Kostelci, Jánkách, oddílové soustředění v Deštném, setkání příznivců bleskovek na starém koupališti Na Úpě a na „tréninkovém pažitu“ U Čolka, více příležitostí příležitost pro mladé v soutěžích dospělých, spolupráci s DDM, představy jednotlivých hráčů a kapitánů o soupiskách, zda postavíme další družstvo v RP, zajímavé hry Petra Doubka Quartino, České šachy aj. Myslím, že se akce povedla a můžeme společně optimisticky vykročit do další sezóny.
 
Petr Staněk