O přeborníka ZŠ Velichovky

Na ZŠ Velichovky je již pátým rokem šachový kroužek pod DDM Klíč pod trenérským vedením paní Matoušové. Protože je o šachy v této malebné lázeňské obci zájem, rozhodli jsme se uspořádat přebor místní ZŠ, který bude otevřený nejen dětem z kroužku, ale i ostatním, kteří na kroužek zatím nechodí. V úterý odpoledne 25. 2. 2020 se o titul přeborníka královské hry se utkalo 16 žáků (13 chlapců a tři dívky). Hrálo se švýcarským systémem na 5 kol tempem 2 x 10 minut na partii. Rozhodčím jsem byl já a Andrea Matoušová. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře. Vítězem turnaje a přeborníkem školy se stal Tadeáš Dostál se ziskem 4,5 bodu. V partiích se soupeři prokázal, že mu šachy jdou. Druhé místo vybojoval výhrou v posledním kole David Míl se 4. body. Povedlo se mu porazit několik starších a zkušenějších soupeřů. V šachu hraje důležitou roli čas. A že s ním umí dobře hospodařit, prokázal třetí v pořadí, Tadeáš Bartoň. Uhrál 4 body a potvrdil, že je důležité bojovat až do konce. Statečně bojovaly také dívky. Cenu a diplom pro nejlepší dívku získala Karolína Mílová, před druhou Anežkou Jelínkovou a třetí Terezou Jakubskou. V bitvách na 64 polích dařilo i ostatním hráčům: Dominik Kodeš, Jan Císař, Adam Bém, Jáchym Bém, Richard Heger, Hynek Halenár, Matěj Verner, Mikuláš Šubrt, Tonda Novotný a Vojta Hoffmann. Všichni si zaslouží velkou pochvalu. Domů si děti odnesly pěkné diplomy, ceny a především zážitky a šachové zkušenosti. Děkuji paní Matoušové za pomoc s uspořádáním sportovní akce pro děti, zajištění cen a diplomů.
 
Petr Staněk