Šachy na dětském dnu v Jaroměři

V neděli odpoledne 26. 5. 2024 se v Jaroměři v parku vedle knihovny konal Dětský den. Již tradičně ho pořádala Andrea Matoušová z DDM Klíč. Děti měly možnost vyzkoušet si spoustu různorodých činností, jak např. střelbu z luku, zadovádět si na skákadlech, zahrát si stolní tenis, zajezdit si na koloběžkách, nechat se svézt na pramici po řece a především vyzkoušet naše šachové mágy při královské hře. Kromě paní Matoušové se zájemcům za šachovnicí věnovali Lída Rutter, Jaroslav Žákech a Bartoloměj Houšť. Počasí přálo, nálada byla skvělá a děti a rodiče získali informace nejen o šachu, šachovém oddílu TJ Jiskra Jaroměř, ale také o možnostech tréninku na kroužcích pod DDM Klíč. Všem patří za propagaci šachu velký dík!
 
Petr Staněk